image banner
Thành tựu trong công tác Đối ngoại năm 2013 là động lực để Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường


Với cách nhìn mới, phương pháp mới, hoạt động đối ngoại năm 2013 của tỉnh Nghệ An đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Năm 2013 đã đi qua, một năm có nhiều khó khăn với những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và khu vực, cùng với thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và của Nghệ An nói riêng. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Chính phủ, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, Nghệ An đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội, trong đó có sự đóng góp tích cực của công tác đối ngoại.

Với cách nhìn mới, phương pháp mới, hoạt động đối ngoại năm 2013 của tỉnh Nghệ An đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, hợp tác và hội nhập quốc tế; ngày càng phát triển phong phú, hiệu quả về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân với các nước, các địa phương của nhiều quốc gia, các công ty, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, các Đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam và các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan thương mại, du lịch, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế của các nước khu vực và thế giới.

Công tác thông tin đối ngoại được xác định đi trước một bước. Vì vậy, tỉnh ta đã tích cực chuẩn bị các loại tài liệu cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư bằng 04 thứ tiếng: Việt, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc; phối hợp với các đài, báo Trung ương, địa phương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, báo Đầu tư... để đăng tin, bài quảng bá, giới thiệu về tiểm năng và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; Sở Ngoại vụ đã xuất bản Bản tin Đối ngoại tỉnh Nghệ An bằng song ngữ Việt - Anh, phát hành tới các cơ quan ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; các tổ chức quốc tế, các cơ quan đối ngoại của Đảng, Quốc hội, chính phủ, Bộ ngành Trung ương và các tỉnh thành trên cả nước.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với công tác Đối ngoại nhân dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và các chi hội trực thuộc, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Nghệ An với các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trong khu vực và trên thế giới...Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn Thị trưởng Tp. Cerro Navia, Cộng hòa Chi Lê


Trong năm 2013, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương luôn dành cho Nghệ An sự quan tâm đặc biệt. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2355/QĐ-TTg về đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An; chúng ta có thêm một đơn vị hành chính là Thị xã Hoàng Mai... Nhiều đoàn công tác của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên vào thăm và làm việc với Lãnh đạo Nghệ An.

Năm 2013, công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới, triển khai quyết liệt và hiệu quả. Đến nay đã cấp phép 05 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư 21,08 triệu USD; hiện có 36 dự án ODA đang triển khai, tổng mức vốn là 15.266 tỷ đồng, trong đó ODA là 11.598 tỷ đồng, vốn đối ứng là 3.668 tỷ đồng; một số dự án lớn như: Dự án nâng cấp đô thị Vinh 125 triệu USD (vốn vay Ngân hàng Thế giới) đang triển khai thực hiện; dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (vốn vay ODA Nhật Bản) 278 triệu USD đang chuẩn bị khởi công. Tổng nguồn vốn viện trợ NGO thu hút trong năm 2013 là 6,8 triệu USD. Đặc biệt, một số dự án của các nhà đầu tư lớn bắt đầu khởi động như: Tổng công ty đầu tư phát triển Công nghiệp BECAMEC Bình Dương, Tập đoàn Việt Sip; Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Nam Đàn - Vạn An, các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...


Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam


Bước sang năm mới 2014, Nghệ An có nhiều thuận lợi, cơ hội phát triển, song vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Vì vậy, công tác đối ngoại của Nghệ An cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, đó là:

1. Nâng cao công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác ngoại giao toàn diện để cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò của công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; lấy công tác đối ngoại kinh tế làm trọng tâm, trọng điểm nhằm thu hút đầu tư, phát triển Nghệ An nhanh và bền vững.

2. Tăng cường phối hợp với các cơ quan đối ngoại của Bộ, ngành Trung ương, các Đại sứ quán, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ, thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

3. Tích cực quảng bá, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, về tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Nghệ An với bạn bè quốc tế để tranh thủ nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là cơ chế, chính sách, đối với khu công nghiệp, khu kinh tế; bổ sung danh mục, hồ sơ các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Xây dựng các chương trình, dự án kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn FDI, ODA góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh và kêu gọi tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài; hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; Quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo quy định.

6. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại cũng như đội ngũ biên, phiên dịch để phục vụ các hoạt động đối ngoại thường xuyên và các hội thảo, hội nghị quốc tế.

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và tự do hóa thương mại, với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, Nghệ An sẽ tập trung mọi nỗ lực, tiếp tục phát huy những thành tựu của công tác đối ngoại năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị "...Phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ..." xứng đáng là tỉnh của quê hương Bác Hồ kính yêu./.

Nguyễn Xuân Đường

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Thông tin chuyên đề
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 3 248
  • Tất cả: 256142