image banner
Thông báo tuyển dụng

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ NGOẠI VỤ

Số: 700 /SNgV-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 9 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015, Công văn số 1344/SNV-CCVC ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Sở Nội vụ về việc sơ tuyển công chức, Sở Ngoại vụ tổ chức sơ tuyển kiểm tra thực tế khả năng biên, phiên dịch, thời gian hợp đồng thử việc từ 01 đến 03 tháng (không liên tục); những người đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển công chức vị trí biên, phiên dịch, Sở Ngoại vụ xin thông báo như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

- Vị trí việc làm: biên, phiên dịch tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Nhật…

- Số lượng: 01 người;

- Yêu cầu trình độ, chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

- Tuổi đời dưới 35 tuổi; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực biên, phiên dịch;

- Không có tiền án, tiền sự hoặc trong thời gian bị truy cứu vi phạm pháp luật;

- Có đơn đăng ký dự tuyển và lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và điểm kết quả học tập (có công chứng). Trường hợp văn bằng do nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

7. 02 ảnh mầu cỡ 4×6; 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 10/9/2015 đến ngày 10/10/2015.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Ngoại vụ Nghệ An, Số 144 Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An.

3. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/người (chỉ thu lệ phí đối với những người được Hội đồng sơ tuyển thông báo đủ điều kiện dự sơ tuyển).

V. THỜI GIAN SƠ TUYỂN

Thời gian sơ tuyển dự kiến ngày 15/10/2015./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Phó GĐ Sở;

- Website Sở;

- Báo Nghệ An;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Ngọc Danh

Thông tin chuyên đề
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 3 247
  • Tất cả: 256141