image banner
Bản dịch Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Sở Ngoại vụ Nghệ An xin trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng 05 thứ tiếng như sau:

- Bản dịch Tiếng Anh.

- Bản dịch Tiếng Pháp.

- Bản dịch Tiếng Trung.

- Bản dịch Tiếng Nga.

- Bản dịch Tiếng Tây Ban Nha

Thông tin chuyên đề
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 166
  • Trong tuần: 3 301
  • Tất cả: 256195